Bursa Dişhekimleri Odası Basın Açıklaması

Öncelikle Covid-19 hastalığının, virüsün bulaş yolu olan damlacık saçılmasına doğrudan açık olan meslek grubumuzda ve diğer tüm sağlık çalışanlarında ivedilikle MESLEK HASTALIĞI olarak kabul edilmesini ve Covid-19 yıpranma payının verilmesini talep ediyoruz.

SAĞLIK 22.11.2020, 01:02 22.11.2020, 01:05
Bursa Dişhekimleri Odası Basın Açıklaması

Yıllardır süregelen kronikleşmiş sorunlarımızın yanında pandemi döneminin getirdiği sorunları da bir kez daha hatırlatmak durumundayız.

İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgınının doğru ve şeffaf yönetilmemesiyle sıkışan sağlık sistemi sonucu bugün, 11 binden fazla yurttaşımızı, yüzlerce sağlık çalışanını kaybettik, binlerce sağlık çalışanı virüsle enfekte oldu ve mevcut sağlık krizi her gün derinleşiyor.

Kamuda çalışan dişhekimlerinin büyük kısmının, meslek tanımları dışında filyasyon uygulamasında görevlendirilmeleri, yaşadıkları sorunlar, ADSM ve ADSH’lerde hizmet vermeye devam eden hekimlerin zorlu çalışma koşulları ve buna bağlı olarak yurttaşların sağlık hizmetine erişememesi, serbest çalışan dişhekimlerinin artan ekonomik sıkıntıları ve koruyucu ekipman temininde ortaya çıkan güçlükler meslektaşlarımızı hızla tükenmişliğe sürüklemektedir.

Döner sermaye uygulaması ve performans sisteminin yanlışlığı salgın döneminde bir kez daha açıkça görülmüştür. Kamuda çalışan meslektaşlarımız için ek ödeme değil, insan onuruna yaraşır, emekliliğe yansıyan, güvenceli, eşit ve adil maaş artışı esas talebimizdir.

Pandemi, var olan krizi daha da derinleştirmiştir. Ekonomik çözülmeler tüm dünyada ve ülkemizde halkın yaşam standartlarında köklü yıkılmalara neden olmaktadır. Buna bağlı olarak kamuda olduğu gibi özelde çalışan dişhekimleri de bu krizden fazlasıyla etkilendiler.

Serbest çalışan dişhekimleri eldiven, maske gibi temel malzemelerin temin edilmesinde güçlükler yaşamaktadır. Pandeminin başından günümüze kadar bu ve benzeri temel malzemelerin fiyatlarında fahiş artışlar olmuştur. Bu sorunlara ek olarak serbest çalışan dişhekimleri pandemi sürecinde yaklaşık iki – üç ay boyunca acil vakalar hariç kliniklerini kapalı tutmuş, bu zaman zarfında herhangi bir ekonomik destek almamışlar, kliniklerinin işletmesinde güçlükler yaşamışlardır. Dişhekimi yardımcılarının, klinik çalışanlarının çoğu kısa çalışma ödeneği şartlarına uymadıklarından yararlanamamışlardır. Doğrudan yardım paketleri, vergi indirimleri beklerken ne yazık ki sadece ucuz kredilerle dişhekimleri de toplumun geri kalanı gibi borçlandırılmıştır.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ne yazık ki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, meslek örgütümüz tarafından defalarca gündeme getirilen çözüm önerilerimizi hayata geçirmediler. Oysa toplumun ağız diş sağlığında gerçek anlamda düzelme; ancak dişhekimlerinin özelde ve kamuda emeklerinin karşılığını alabildiği, insanca çalışma ve yaşama taleplerinin karşılandığı zaman görülecektir.

Sürekli artan, çözüm üretilmeyen sorunlar olmasına karşın dünyada ve ülkemizde dişhekimliği mesleği hala gençler arasında öncelikle tercih edilmektedir. Ancak eğitim ve insan gücü planlaması yapılmadan, siyasi rant için art arda açılan alt yapıdan yoksun, akademik kadroları yetersiz fakülteler, kontrolsüz arttırılan kontenjanlar ve usulsüz yatay geçişler nedeniyle hem eğitim standardı düşmekte, hem de işsiz dişhekimlerinin sayısı artmaktadır. Yeni mezun genç meslektaşlarımız bu pandemi ortamında insangücü planlamasından yoksun bir ortamda ucuz iş gücü olarak dahi iş bulmakta güçlük çekmekte, ciddi özlük hakları kayıplarına uğramaktadırlar.

Mesleki ve toplum ağız diş sağlığı sorunlarının çözümü için, görev, yetki ve sorumlulukları Anayasa’nın 135. Maddesi ile belirlenmiş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek birliklerinin ve odalarının süreçlere dahil edilmesi ve kamusal yetkilerinin korunması zorunluluktur. Meslek örgütlerinin özellikle bu pandemi döneminde sorunların tespit ve çözümüne katkıda bulunmak üzere sürece derhal dahil edilmelerini talep ediyoruz. Sağlık meslek örgütleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna alınmalı, Odalarımız İl Pandemi ve Hıfzısıhha Kurulları’nda mutlaka temsil edilmelidir. Bizler, deneyim ve birikimimizle mevcut sorunlara çözüm üretecek ulusal sağlık politikaları oluşturulması için katkı sunmaya hazırız.

Biz dişhekimleri: Yüksek enfeksiyon riski, sosyal ve ekonomik sorunlar, değişen çalışma koşulları, mobbing ve bitmeyen şiddetle mücadele ederken topluma karşı sorumluluğumuz ve mesleki yükümlülüğümüz gereği, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, ağız diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesi konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Dişhekimlerinin ve dişhekimliği mesleğinin saygınlığını koruyacağız.

Kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!

Tüm meslektaşlarımızın ve halkımızın 22 Kasım Dişhekimliği Günü her şeye rağmen kutlu olsun.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu